söndag 4 september 2011

Min mamma är så stark det säger alla...
Men i ensamhet om natten Jag sett Hennes tårar falla
Under sömnlösa nätter kommer Jag tassande på tå
Hon vet att Jag är där för att hjälpa Henne förstå
Lika ändlösa som strandens vågor och Hennes smärta
Jag vakar över Min starka mamma som alltid bär Mig i sitt hjärta
Hon bär ett leende ett leende som Hon tror döljer
Men genom himlens dörr ser Jag tårarna som följer
Min mamma försöker hantera döden, för att hålla Mig kvar
Och alla som känner Henne vet att det är den enda möjlighet Hon har
När Jag vakar över Min starka mamma Genom himlens öppna dörr
försöker Jag förklara att änglar skyddar Mig nu som Hon gjort förr
Men Jag vet att det inte hjälper eller lättar bördorna Hon bär
Har Du möjlighet gör ett besök och visa att Du håller Henne kär
Vad Hon än säger Hur Hon än mår
Min starka mamma har ett Hjärta fullt av sår

Inga kommentarer: